Skip to main content

Universele Soefisme

Illustratie van een hart met vleugels in het hart staan een ster en maan.

Het pad dat ik bewandel is met de Sufi Ruhaniat International (Ruhaniat.org). Sinds 2015 zijn we bezig ook in Nederland meer open bijeenkomsten te organiseren. Het is een deel van de Soefi-familie van Hazrat Inayat Khan. Er zijn verschillende paden uit zijn werk voort gekomen, ondermeer: Soefi Beweging, Soefi Orde, Sufi Way, Soefi Contact, en in Amerika en Australia zijn er nog meer takken van deze geweldige Soefi boom.

Aan de kern van deze vorm van Soefisme liggen de idealen van Liefde, Harmonie en Schoonheid. De boodschap van het Universele Soefisme werd naar het Westen gebracht door de Indiase mysticus Hazrat Inayat Khan aan het begin van de vorige eeuw.
Het Soefisme is geen nieuwe religie. Een van de kern begrippen van het Soefisme is de eenheid in alle religies te eren. In deze vorm van Soefisme hoef je niets op te geven, neem mee wat je hebt. Als je een traditie of religie hebt dat je dient en waarmee je vertrouwd bent, neem dit vooral mee. Het is een pad van Spirituele Vrijheid.

Als we dieper naar de wortels en grondbeginselen van religies kijken dan wortelen ze allemaal in Liefde, Compassie, Respect en Vergevingsgezindheid. Dat dit vaak wordt vergeten is (helaas) menselijk. Als we een pad gevonden hebben streven we vaak naar om te verbinden en te voltooien, hierbij kunnen de grondbeginselen teloor gaan.

Ik ken het ook van mijn begin jaren in het Soefisme begin jaren 90. Het was zo fantastisch voor mij. Het vinden van waar mijn hart mijn hele leven verlangd had… dus dacht ik dat het een pad was voor iedereen. Dit was (natuurlijk) een misvatting. Er is geen pad dat voor iedereen is. Het gaat erom (geloof ik) om iedereen de ruimte en vrijheid te geven om hun pad te bewandelen. Daar even veel respect en ruimte aan te geven als wij zelf willen hebben voor ons pad en onze overtuiging.

Ik kreeg een boek in handen “De Wereld van het Denken”. Ik las erin en kon mijn ogen niet geloven, uiteindelijk alles waar ik opzoek naar geweest was en waarvan ik de hoop had opgegeven om het te vinden tijdens dit leven stond erin! Het boek is van Hazrat Inayat Khan.
Aan het einde van die boek staan "De Soefi Denkbeelden en De Drie Soefi Doeleinden"

Soefi Denkbeelden:

 • Er is één God, de Eeuwige, het Enige Wezen, niets bestaat dan Hij.
 • Er is één Meester, de Leidende Geest van alle zielen, die zijn volgelingen voortdurend voert naar het licht.
 • Er is één Heilig Boek, het heilige boek der natuur, het enige geschrift, dat de lezer licht kan geven.
 • Er is één Religie, het zonder afwijken voortgaan in de juiste richting naar het ideaal, hetwelk de vervulling is van het levensdoel van elke ziel.
 • Er is één Wet, de wet van wederkerigheid, welke kan worden nagekomen door een onzelfzuchtig gemoed, samengaand met een zin van ontwaakt rechtsgevoel.
 • Er is één Broederschap, de broederschap der mensheid, die de kinderen der aarde zonder onderscheid verenigt in het Vaderschap van God.
 • Er is één zedelijk beginsel, de liefde, die uit zelfverloochening voortspruit en bloeit in goede daden.
 • Er is één voorwerp van lof, de schoonheid, die het hart van haar aanbidden verheft door alle aanzichten heen van het geziene tot het ongeziene.
 • Er is één Waarheid, de ware kennis van onze wezen, innerlijk en uiterlijk, die de kern is van alle wijsheid.
 • Er is één pad, de vernietiging van het onware ego in het ware, hetwelk de sterveling opvoert tot onsterfelijkheid en waarin algehele volmaking te vinden is.

Bij het begin van elk regel, hield ik eerst mijn hart vast, zou ik weer de bekrompenheid en geslotenheid tegenkomen die ik zo vaak in verleden gevonden had? Nee, zoals je hier leest is dat niet zo! Aha, wat een heerlijke, ‘A-ha erlebenis’!

De Drie Soefi-doeleinden

 1. Het verwezenlijken en verspreiden van de kennis der Eenheid, de Godsdienst van Liefde en Wijsheid, opdat de verdeeldheid, ontstaan door geloofsbelijdenissen en geloven vanzelf moge wegvallen, het menselijke hart moge overvloeien van liefde, en alle onenigheid, veroorzaakt door onderscheiden en verschillen, moge worden uitgeroeid.
 2. Het ontdekken van het licht en de kracht sluimerend in ieder mens, het ontdekken van het geheim van de Godsdienst, van de macht der mystiek en de kern der wijsbegeerte, zonder in te grijpen in bestaande gebruiken en geloofsvormen.
 3. Mede te helpen om de beide tegengestelde polen der wereld het Oosten en het Westen, dicht tot elkaar te brengen door uitwisseling van gedachten en denkbeelden, opdat de universele familie vanzelf tot stand moge komen en de ene mens de andere mens tegemoet moge treden, vrij van de enige beperkingen van natie of ras.

Hazrat Inayat Khan gaf de Soefi’s verschillende rituelen, en vormen waarmee ze mochten oefenen. Één ervan is een Universele Eredienst waarbij veel van de verschillende geloofsrichtingen vertegenwoordigd worden op één altaar . Kaarsen worden aangestoken voor de verschillende geloofsrichtingen. Alle kaarsen worden aangestoken van een centraal kaars, die het Godslicht vertegenwoordigt. Dit Licht is het Licht dat in elk religie doorschijnt. Het is menselijk om het te willen beheersen en beperken, gelukkig laat het dat niet toe… al denken wij mensen soms anders.

Er zijn ook bijeenkomsten om te zingen, mediteren, Zikr samen te doen, en Soefi klas, - de bijeenkomsten vind je onder activiteiten : )

Zikr is een meditatieve, mystieke oefening waarbij we ons herinneren aan de Eenheid die in alles is, en die alles verbindt - "Er is niets, wat niet een deel van de Eenheid is".

Bijna alle bijeenkomsten zijn open en toegankelijk voor iedereen. Als je interesse hebt, stuur een mail en meld je aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.