Skip to main content

Soefi Mystiek en Dans

Soefi mystiek is voor ZubinNur meer dan de Mystieke tak van de Islam. Het is iets dat bestaan heeft zo lang er mensen zijn. Het is een poort naar misschien het grootste geschenk dat verborgen is in elk mens: onze ware kracht. 

Hier in het Westen, en meer en meer in andere delen van de wereld, komen we er achter dat er iets is dat we zoeken, iets dat we missen, iets dat niet te vinden is in koopkracht, luxe, weelde of rijkdom.
Het is iets dat niet te koop is. Iets dat iedereen gegeven is en dat toch verborgen is. Het is een mystieke ontdekkingsreis om onze ware innerlijke kracht te vinden.

Het is ook weer iets dat we niet alleen vanuit boeken kunnen leren. Het is iets dat doorgegeven wordt van mens tot mens, van hart tot hart. In het Soefisme wordt dit 'transmissie' genoemd. Mystici en dichters doen al eeuwen hun best om het te vatten, en toch schieten de woorden net te kort.

In de Islam is er een oefening 'Zikr' (Her- innering) oefening: "La illaha ilAllah Hu" "Er is niets wat niet De Ene is". Een waarheid dat bij oefening als een lotus zich steeds opent, steeds mooier en dieper wordt.
Reeds in de oudheid hebben mystici ons aanbevolen om onszelf te leren kennen. Ook de mystici van nu geven dezelfde instructie: Leer jezelf kennen. Dit is voedsel voor onze cursus.
Deze bijeenkomst is gebaseerd op de wijsheid/waarheid dat in elk van ons ligt, ondersteund door de boodschap van Spirituele Vrijheid van Hazrat Inayat Khan en verder verdiept door zijn leerling Hazrat

Murshid Samuel L. Lewis (Sufi Ahmed Murad Chisti, ook bekend als Murshid SAM).

We zullen het begrip dat elk pad uniek en kostbaar is gaan verdiepen. Elk pad is een pad van zelf-ontdekking, een gelegenheid om ons te openen in de volledigheid die we werkelijk zijn.
Deze bijeenkomst biedt gereedschap aan waarmee we de Mystici in onszelf kunnen ontdekken en belichamen. Het geeft ons niets dat we al niet zijn. Het ontsluiert ons ware kracht. Onze ware essentie. Teillhard de Chardin zei: "We zijn geen mensenlijk wezens die een spirituele ervaring hebben. We zijn spirituele wezens die een mensenlijke ervaring hebben." Onze tijd samen biedt ons de gelegenheid om dit 'ware zelf' meer te leren kennen en te ontplooien.

De oefeningen die we zullen gebruiken bestaan uit: Ademhalingsoefeningen (Prana), Mantra, Spirituele Loopoefeningen, Gezang, Gebed en Stilte. We zullen de Dansen van Universele Vrede gebruiken. We zullen de gelegenheid creëren om het Goddelijke in ons en om ons heen realiseren. Zo kunnen we leren om onze integriteit en evenwicht te bewaren in alle omstandigheden. Dit zijn vaardigheden die ons elke dag zullen dienen.

De bijeenkomsten zijn voor spirituele zoekers die verlangen naar meer inzicht en oefeningen willen leren in het proces van zelf-ontwikkeling. Het is ook een verdieping en verfijning voor mensen die al een spiritueel pad gevonden hebben en begrijpen dat er steeds meer te leren is. We delen een maaltijd samen. Breng a.u.b. iets mee om te delen met de groep. Zo creeëren we samen een 'magisch buffet'. Niemand weet wat de ander meeneemt, en samen maken we een feest. 

Breng sokken of zacht schoeisel mee. Draag kleding waarin je je makkelijk kunt bewegen.

Je hebt geen voorkennis van Soefi mystiek nodig om deel te nemen.