Skip to main content

Universal Worship

Deze CD heeft mantra's, gebeden, liederen uit veel verschillende tradities: Hindoeïsme, Boeddhisme, Afrikaans, Zoroastrisch, Jodendom, Christendom en de Islam. Enkele dansen zijn in mijn eerste jaren met de Dansen van Universele Vrede gekomen, anderen zijn in de loop der jaren gekomen en een paar zijn redelijk nieuw. Een ding is zeker ze hebben allemaal een grote kracht. 

Heel veel luister en dans plezier met alle liederen en Dansen. 

 ~ Songs and Dances of Celebration, Meditation and Worship ~
by ZubinNur

Download het boekje behorende bij de CD Universal Worship

Hier vind je de muziek en als je verder klikt de informatie van de CD “Universal Worship”. Een van de belangrijkste zaken voor mijn in het Universeel Soefisme is het eren en vieren van de verschillende wegen. Bijna elke bijeenkomst dat ik geef is een soort Universele Eredienst, en (minstens) in de voorbereidingen doe ik mijn best om Dansen, Mantras, gebeden en/ of oefeningen mee te nemen van alle verschillende Paden van Wijsheid… misschien komen ze niet allemaal in de tijd dat we samen zijn naar voren, in hart Dansen ze mee. Omdat dit zo belangrijk voor me is besloot om ook een CD te maken van Dansen en melodieën die door me heen gedanst zijn over al die jaren. \

Veel luister en dans plezier.

1. Invocation of Universal Sufism

2. Toward the One

3. Ubuntu (African tradition)

4. Tat vam asi (Hindu tradition)

5. Maha Kali (Hindu tradition)

6. SitaRam (Hindu tradition)

7. Om Mane Peme Hung (Buddhist tradition)

8. Tara Dance (Buddhist tradition)

9. All Hail Ahura (Zoroastrische traditon)

10. Elohai Neshema (Jewish tradition)

11. Shema Israel (Jewish tradition)

12. Hic Locus Santus Est (Christian tradition)

13. Migration Zikr (Islamic tradition)

14. Qudous Qudous Allah Hayy (Islamic tradition)

15. Allah Allah Hu Ya Allah (Islamic tradition)