Hayy, ik ben ZubinNur

Zubinwebsite2Ik werd geboren in Engeland in 1954. Aan het einde van 1981 ben ik in Duitsland gaan werken en daar hebben mijn geliefde John en ik elkaar ontmoet. In 1991 verhuisde ik naar Arnhem.
 Daar vond ik het Universele Soefisme, het is mijn levenspad geworden.
Toen ik mijn eerste boek van Hazrat Inayat Khan las: "De wereld van het Denken" was ik meteen heel blij. Het was alsof iemand al mijn levensvisie voor me neer gezet had. Het is een klein boekje en ik had het in één keer uit. Aan het einde van het boek staan 10 Soefi Denkbeelden. Bij de derde denkbeeld staat "Er is een Heilig Boek " en mijn hart zonk me in de schoenen. Ik was bang dat dit weer zou leiden tot "... en Ons Boek is het goede boek". Maar ik had niet bang hoeven worden, want gelijk er achter staat, "het heilige boek der natuur, het enige geschrift dat in staat is de lezer te verlichten". Wow! Zoiets universeels had ik nog niet kunnen vinden. En nu leek het alsof het mij gevonden had Ik voelde een golf van dankbaarheid, opluchting en verbinding. Ik moest meer te weten komen over deze Soefi's, waar ze zich ophielden, wat ze deden en hoe ik deelgenot van dit familie mocht worden, want in mijn hart was ik dat al. Inmiddels ben ik 'moeried' (leerling) en gids op het Soefi Pad. Tijdens mijn eerste zomerschool in Katwijk in de Soefi Tempel hoorde ik Murshida Rabia Anna Perez spreken over de Dansen van Universele Vrede en ik wist dat dit ook een deel van mijn Sufi pad zou zijn. Ik schreef me gelijk in voor de volgende opleiding bij Noor en Akbar Helweg om deze Dansen te leren. De inspiratie voor deze Dansen kwam van Murshid Samuel L. Lewis, die zelf al vroeg in zijn leven een leerling was van Hazrat Inayat Khan. Hij is de grondlegger van de Sufi Ruhaniat International (SRI) en de Dansen van Universele Vrede. De Dansen zijn een belangrijk deel van de spirituele oefeningen van de SRI. Ik deel de Dansen met liefde en passie op vele verschillende plekken in Nederland en in het buitenland. Als de Dansen roepen dan kom ik graag.
Verder ben ik ook kunstenaar, spiritueel genezer en leraar, dichter en singer/songwriter. Ik schilder met aquarel en met acryl verf. Ik heb ook kaarten laten maken van sommige van mijn schilderijen als je ze wilt zien ga naar de winkel pagina. Mijn werk gaat vaak over Liefde, Harmonie en Schoonheid, deze zijn de kern begrippen in het Universele Soefisme. Ik gebruik ook de elementen en de symbologie ervan, de dynamiek van de samen werking van de elementen en de mystiek ervan. Ook het Soefi Symbool inspireert mij en komt vaak voor in mijn werk. Het gevleugeld hart, met een vijfpuntig ster en een wassende maan. Het gevleugeld hart staat voor een verlicht hart, als er licht in komt dan kan het alles overstijgen. De ster staat symbool voor de God's vonk die in ons allen vanaf onze geboorte aanwezig is. De wassende maan staat voor de groei kracht ervan, dat we altijd weer kunnen groeien net als de maan, en ook voor onze capaciteit om te weerspeigelen. Verder ben ik ook geïnspireerd door vrouwelijke spiritualiteit. Als kind al kon ik niet begrijpen waarom het goddelijke steeds over een mannelijke vorm ging. Ik hou me ook vaak bezig met leren over de Goddinen hun krachten en betekenissen en hoe dit ons kan helpen met het leven vandaag de dag. Mijn zoektocht binnen de spiritualiteit heeft me het belang van het ontwikkelen van Evenwicht doen beseffen. Daarom heet mijn werk- en meditiatie plek Atelier Evenwicht. We leven in een tijd van verandering en om krachtig en met inzicht door te komen hebben we evenwicht nodig. Onze spirituele oefeningen kunnen ons helpen om dit te doen. Verder schrijf ik stukken en gedichten die af en toe in tijdschriften uitgegeven worden (zie link naar Powwow, Sufi Ruhaniat International, Sufi Beweging). Ook heb ik een gedicht bundel "Real-eyesing The Divine" zelf uitgegeven. Er is ook een kort verhaal dat een boek zal worden – ook weer geïnspireerd door het Soefi Symbool. Het verhaal is een keer gepubliceerd in het Sufi blad 'Toward the One' De huidige Sangha in Arnhem werd opgezet door Marijke en Tom de Koning en mij. We komen twee keer per maand bij elkaar. (Dit is een Buddhistische groep dat werkt met de oefeningen en tradities zoals ze gegeven zijn door Thich Nhat Hanh. Er is ook een Bijbel en Koran Groep in Arnhem en het een plezier om samen te komen met de groep die de themas en inhoud van de avonden organiseert. We komen afwisselend bij elkaar in een kerk en in een mosque. Elk jaar op 21 September is het de Internationale Dag van de Vrede, en ik doe mijn best om mensen samen te brengen rond de Vredespaal in het park naast Musis Sacrum. In de winter doe ik vrijwilligers werk in een seizoensopvang voor daklozen en door het jaar heen ben ik betrokken bij verschillende groepen en commités voor het Universele Soefisme.