Nieuwsbrief Januarie 2017 

Nieuwjaars Wensen

Ya Hayyoo Geliefden van De Ene, Geliefden van de Dans,
Zegeningen van Vrede en Licht.

Alle goede wensen voor dit nieuwe jaar. Moge het een jaar van diep-luisteren zijn, van wederzijds begrip, van mededogen en beweging naar elkaar toe. Moge onze vooruitgang niet zo zeer zijn in de economie als in onze relaties en hoe we ze verzorgen en cohesie bouwen met dat wat we nog niet kennen  of begrijpen.

Winter Wishes 
Deze maand zijn er geen Soefi of Dans aktiviteiten in Den Haag of Arnhem.

Later deze maand komt meer informatie over activiteiten, en ik kan alvast melden dat er op 2 februari Dansen zijn in Den Haag in de Soefi Centrum, Anna Paulownastraat 78. En dat vanaf februari diverse Dans en Soefi activiteiten ook weer in Arnhem weer plaats zullen vinden.
Nog een datum alvast voor de agenda op 5 maart is er ook weer een Soefi Ruhaniat middag in de Soefi Centrum, Anna Paulownastraat 78, Den Haag.

Tot Dans, welkom in het nieuwe jaar en alle goede wensen,
Moge je elke dag in het nieuwe jaar je eigen zegen en geluk voelen, en Insh’Allah tot ziens in de Dans of in de oefeningen,

ZubinNur

~ Zegen – verborgen en soms openbaar en toch in alles. ~