Ya Hayyoo Geliefden van de Ene,

Zegeningen van Liefde en Licht.

Morgen zondag 2 mei… willen jullie bij elkaar komen om te zingen en dansen? Ik doe geen ‘vredesdienst’ al is samen komen en zingen en dansen wél een dienst aan de vrede. :D  Als je kunt en mee wilt doen om 16:00 morgen stuur me een mail en ik verstuur je de link naar de ‘zoom ruimte’.

Ik ben dit weekend druk bezig met de Cherags Opleiding, en een grote on-line Sufi bijeenkomst, en toch kan ik het niet laten om toch iets te doen waarmee we ons ook kunnen verbinden. Sorry dat het kortdag is.

In Liefde, Licht, Verbondenheid en Dankbaarheid,

ZubinNur

Zegen - altijd.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ya Hayyoo Beloved of the One,  

Blessings of Love and Light.

Tomorrow Sunday 2nd  May… do you want to gather to sing and dance? It won’t be a Service of Universal Peace, although coming together and singing and dancing is an act of service for Peace. :D So if you want to join me, please send me a mail, and I will send you the link to the ‘zoom space’.

This weekend is both the Cherags Training and a big on-line Sufi meeting… and still… it feels good to offer a space where we can connect. Sorry for the short notice.

In Love, Light, Connection and Gratiutde,

ZubinNur

Blessing - Always